Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Oświata / Dowóz dzieci
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Dowóz dzieci do placówek oświatowych
  I. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
  II. Uprawnieni - do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej - dzieci niepełnosprawne realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
  - do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum - uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b ustawy o systemie oświaty
  - do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia
  - do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia
  PONADTO
  Uczniowie, u których droga z domu do szkoły, w której obwodzie mieszka przekracza:
  - 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
  - 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
  III. Wymagane dokumenty Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (do pobrania poniżej) oraz załączniki:
  - aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ucznia/dziecka,
  - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia/dziecka,
  - potwierdzenie przyjęcia przez szkołę/przedszkole, w której uczeń/dziecko uczęszcza
  - plan zajęć ucznia – należy dostarczyć do 10 września.
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w komórce prowadzącej sprawę.
  LUB Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka (do pobrania poniżej).
  IV. Miejsce załatwienia sprawy 1. złożenie wniosku - Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 7 (sekretariat)
  2. rozpatrzenie wniosku - Urząd Miejski w Ciechocinku , ul. Kopernika 19, pokój nr 23 telefon: 54 416 18 00 wew. 140
  V. Opłaty Brak
  VI. Pliki do pobrania

  Formularz nr 1 - wniosek w sprawie bezpłatnego dowozu ucznia (107 KB)
  Formularz nr 2 – wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego (127 KB)

  Regulamin dowożenia i odwożenia uczniów z terenu Gminy Ciechocinek (80 KB)

   

  Dodany 2012-03-07 11:50:08 przez Paweł Mielczyński         Wyświetlony: 3802
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-11 08:32:41               Historia zmian [4]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4031689 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij