Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Ewidencja Działalności Gospodarczej / Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Sprawę załatwia:  
  Referat Społeczno-Administracyjny - Ewidencja Działalności Gospodarczej.
  Urząd Miejski w Ciechocinku, ul.Kopernika 19, pok. nr 5
  tel. 54 416 18 00 wew. 125


  Dokumenty od wnioskodawcy: 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (załącznik do procedury).
  2. Załączniki do wniosku:
   a) zaświadczenie lekarskie,
   b) orzeczenie psychologiczne,
   c) kserokopia prawa jazdy,
   d) oświadczenie o niekaralności,
   e) kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego, 
   f) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu go do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nim, 
   
  3. Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały.
  4. W przypadku działania przez przedstawiciela, należy dołączyć upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę. Opłata skarbowa od upoważnienia wynosi 17,00 zł.

  Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Ciechocinka - udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

  Termin załatwienia sprawy:
  Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
   
  Podstawa prawna:
  1. Art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r.  poz.1265 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225. poz 1635).
  3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. I. z 2011 r. Nr 106. poz 622). 
  4. Rozporządzenie Ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013 poz. 916.)

  Uwagi: 1. Wnioski składa się w Ewidencji Działalności Gospodarczej.
  2. Licencji udziela się przedsiębiorcy wykonującemu transport drogowy taksówką.
  3. Opłata za udzielenie licencji wynosi w zależności od wnioskowanego okresu ważności: - 2 - 15 lat – 200,00 zł, - 15 - 30 lat – 250,00 zł, - 30 - 50 lat – 300,00 zł. Opłata za zmi
  anę licencji wynosi 10% wyżej wymienionych opłat. 
  4. Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

  Załącznik:  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. (30 KB)

  Dodany 2003-11-24 11:11:39 przez BIP Administrator         Wyświetlony: 9799
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-10-16 10:45:40               Historia zmian [3]
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4031689 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij