Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Przetargi / Rozstrzygnięcia
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na  budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku - etap I

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-09-04 18:02:45 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 524
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-04 18:02:45               Historia zmian
  Publikacja 2017-09-04 18:02:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu na budowę oświetlenia ulicy Ogrodowej w Ciechocinku

  Dodany 2017-08-28 07:43:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 463
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-28 07:43:44               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-08-28 07:43:13
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na  budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku - etap I

   

  Dodany 2017-08-20 13:18:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 668
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-20 13:19:02               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-20 13:19:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-08-03 07:50:42 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 666
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-03 07:50:42               Historia zmian
  Publikacja 2017-08-03 07:50:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego  na przebudowę nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-14 08:51:18 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 987
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-14 08:51:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-14 08:51:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie dot. przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-15 23:05:23 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1284
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-15 23:05:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-15 23:05:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-15 23:00:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1280
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-15 23:00:54               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-15 23:01:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu dla zadania Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-08 08:33:00 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1251
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 08:33:00               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-08 08:33:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-01 07:31:18 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1463
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-01 07:31:18               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-01 07:31:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka przy ul. Piaskowej

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-10 07:41:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1716
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-10 07:41:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-10 07:41:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przyul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku

   

  Dodany 2017-05-10 07:37:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1686
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-10 07:40:00               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-10 07:37:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka przy ul. Wojska Polskiego

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-05-10 07:39:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1571
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-10 07:39:33               Historia zmian
  Publikacja 2017-05-10 07:39:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej w Ciechocinku

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-24 16:02:57 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2148
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-24 16:02:57               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-24 16:03:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przetargu na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-24 01:14:23 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2150
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-24 01:14:23               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-24 01:15:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniu 28 luty 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

   

  Dodany 2017-03-01 22:58:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2405
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:59:12               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:59:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniu 28 luty 2017 roku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka - ul. Piaskowa

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 22:57:36 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2416
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:57:36               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:59:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniu 28 luty 2017 roku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka - ul. Wojska Polskiego

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 22:56:08 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2405
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:56:08               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:59:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniu 28 luty 2017 roku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 19A/11 w Ciechocinku wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 22:54:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2270
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:54:48               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:59:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniu 28 luty 2017 roku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 15A w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 22:53:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2409
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:53:31               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:59:29
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn : Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-01 22:20:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2410
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-01 22:20:09               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-01 22:20:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn : Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-22 11:41:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2501
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-22 11:41:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-22 11:41:03
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn : Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Zdrojowej na odcinku od ul.
  Bema do ul. Narutowicza w Ciechocinku

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-17 13:38:52 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2561
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-17 13:38:52               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-17 13:38:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn : Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul.Zdrojowej (pomiędzy ul.Widok a sklepem Biedronka) - budowa ronda

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-03 23:18:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2724
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-03 23:18:31               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-03 23:18:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn ,,1) dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów  kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń.  2) dostawa  roślin  dwuletnich do obsadzeń  rabat kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń"

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-13 11:52:22 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2955
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-13 11:52:22               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-13 11:52:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu pn "konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów."

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-30 22:58:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3106
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-30 22:58:33               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-30 22:58:38
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-30 08:58:02 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3111
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-30 08:58:02               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-30 08:58:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na świadczenie usług w zakresie utrzymania w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-14 19:26:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3263
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-14 19:26:31               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-14 19:26:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o rozstrzygnięciu przetargów ustnych na sprzedaż lokali mieszkalnych.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-01 09:30:18 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3440
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-01 09:30:18               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-01 09:30:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o wyborze oferty dot. Zimowego utrzymania ulic w sezonie 2016/2017 w Ciechocinku.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-18 19:59:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3410
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-18 19:59:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-18 19:59:41
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego) w Ciechocinku

   

  Dodany 2016-10-08 02:49:20 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4068
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-08 02:49:33               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-08 02:49:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o wyborze oferty dot. Modernizacji elewacji i obróbki blacharskich części budynku nr III Urzędu Miejskiego w Ciechocinku

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-03 22:37:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4136
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-03 22:37:46               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-03 22:37:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu dla zadania Przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego śr.1000/900mm oraz r.1000/1600 mm - renowacja techniką bezwykopową kanału w ul. Zdrojowej (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-03 22:21:10 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4136
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-03 22:21:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-03 22:21:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.  Zdrojowa 27 w Ciechocinku.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-01 20:55:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4462
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-01 20:55:54               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-01 20:56:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.  Kopernika 19A w Ciechocinku wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-26 23:26:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5216
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-26 23:26:41               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-26 23:26:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.  Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-26 23:25:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5208
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-26 23:25:34               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-26 23:25:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  OGŁOSZENIE


  Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul.  Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-26 23:24:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5220
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-26 23:24:34               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-26 23:24:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. na wydzierżawienia terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia „Kawiarenki Letniej”.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-07 23:39:36 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5357
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-07 23:39:36               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-07 23:39:40
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-15 11:28:52 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5564
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-15 11:28:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-15 11:29:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu dot 1.)dostawa roślin- kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja  tych  nasadzeń 2.) dostawa  roślin dwuletnich do obsadzeń rabat  kwiatowych i konserwacja  tych nasadzeń.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-25 18:13:15 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5588
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-25 18:13:15               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-25 18:13:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu Budowy oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina,
  Matejki, Łokietka w Ciechocinku.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-12 11:29:52 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5868
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-12 11:29:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-12 11:29:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu Budowy oświetlenia ulicznego ul. Wołuszewskiej, Sportowej, Wesołej w
  Ciechocinku.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-11 20:03:14 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5849
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-11 20:03:14               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-11 20:03:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-10 10:30:44 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5912
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-10 10:30:44               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-10 10:33:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka

   

  Dodany 2016-01-05 15:01:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 6344
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-07 10:26:10               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-01-05 15:03:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu "Konserwacji sprzątania i utrzymywania publicznych  terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko  odpadów."

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-23 22:25:38 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7376
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-23 22:25:38               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-23 22:25:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu "Przebudowa  nawierzchni ul. Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku"

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-09-03 07:25:49 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7504
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-03 07:25:49               Historia zmian
  Publikacja 2015-09-03 07:25:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu "Przebudowa nawierzchni ulicy Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza
  do ul. Słowackiego w Ciechocinku"

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-02 17:21:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7952
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-02 17:21:28               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-02 17:21:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyniku przetargu dot. budowy nawierzchni ul. Sportowej w Ciechocinku  (od końca asfaltu do asfaltu w Gminie Aleksandrów Kuj.).

   

  Dodany 2015-05-29 08:53:11 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 8465
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-05-29 09:05:48               Historia zmian
  Publikacja 2015-05-29 09:05:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Dostawa roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-22 17:50:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9003
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-22 17:50:35               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-22 17:50:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Przebudowy ulicy Broniewskiego – II etap wraz z ul. Przejazd w Ciechocinku

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-04-13 07:34:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9177
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-13 07:34:09               Historia zmian
  Publikacja 2015-04-13 07:34:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-18 10:06:45 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9414
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-18 10:06:45               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-18 10:06:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Remont  nawierzchni ul. Zdrojowej w Ciechocinku (od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki – bez poszerzenia przy ul. Żelaznej).

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-16 07:49:06 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9599
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-16 07:49:06               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-16 07:49:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Dostawa materiałów drogowych dla zabezpieczenia robót publicznych

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-03-12 23:32:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9642
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-12 23:32:31               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-12 23:32:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-24 23:06:55 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9929
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-24 23:06:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-24 23:07:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Ciechocinku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-16 22:36:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9932
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-16 22:36:30               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-16 22:36:44
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


  Dot.  świadczenia usług  w zakresie „ Utrzymania  w czystości i porządku trawników  w  ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, konserwacji koszy ulicznych, ich opróżniania i wywozu zebranych nieczystości na terenie Ciechocinka”.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-18 19:42:37 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10099
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-18 19:42:37               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-16 22:33:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


  Dot.przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ciechocinka

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-09 09:37:06 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10506
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-09 09:37:06               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-09 09:37:20
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla zadania : Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2015-2016

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-10 07:29:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10942
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-10 07:29:46               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-10 07:29:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


  Dot. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem herbaciarni przy ul. Staszica w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-12-07 15:47:15 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10971
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-07 15:47:15               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-07 15:47:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  dot. przetargu ustnego niegraniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem herbaciarni przy ul. Staszica w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej. Obiekt wyznaczony do wydzierżawienia stanowi budynek o powierzchni użytkowej 159,84 m2 oraz nawierzchnia klinkierowa w koło budynku o powierzchni 690m2 usytuowany na działce nr 108/1.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-06-06 14:18:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 13641
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-06-06 14:18:28               Historia zmian
  Publikacja 2014-06-06 14:18:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   OGŁOSZENIE


  Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania dot. Przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem herbaciarni przy ul. Staszica w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej.

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-05-09 07:28:08 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14112
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-09 07:28:08               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-09 07:28:10
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OGŁOSZENIE


  Informacja o wynikach przetargu ustnego, publicznego i nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej części budynkiem świetlicy z herbaciarnią i tarasem przy ul. Tężniowej w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej. 

   

  Dodany 2014-04-14 20:51:02 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14479
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-14 20:55:52               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-04-14 20:51:19
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4031689 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij