Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl / Przetargi / Ogłoszenia
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

   Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku - etap I


  Ogłoszenie w BZP (159 KB)
  SIWZ (105 KB)
  Wzór umowy (89 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (22 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (44 KB)
  Przedmiary robót (1830 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1875 KB)
  Dokumentacja projektowa
   

  Termin składania ofert : 22.09.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-09-07 22:28:38 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 1753
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-08 07:16:17               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-09-07 22:28:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

   Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku - etap I


  Ogłoszenie w BZP (159 KB)
  SIWZ (105 KB)
  Wzór umowy (89 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (44 KB)
  Przedmiary robót (136 KB)

  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1875 KB)
  Projekt budowlany

  odpowiedzi na pytania wykonawcy : 
  Treść odpowiedzi (69 KB)
  Treść odpowiedzi - część 2 (86 KB)

  UWAGA:
  Przy wycenie w ofercie dostawy urządzeń wodnych obowiązujące są zapisy dotyczące rozwiązań materiałowo-technologicznych zawarte w projekcie wykonawczym uzdatniania wody basenowej


  Zestawienie złożonych ofert (529 KB)
   

  Termin składania ofert : 04.09.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-08-20 13:29:00 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 2556
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-09-04 18:03:59               Historia zmian [5]
  Publikacja 2017-08-20 13:29:11
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

   Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku -etap I


  Ogłoszenie w BZP (159 KB)
  SIWZ (120 KB)
  Wzór umowy (89 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (44 KB)
  Przedmiary robót (137 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1875 KB)
  Projekt budowlany

  Odpowiedzi na zapytania:

  Pytania i odpowiedzi do zamówienia - 1 (414 KB)
  UWAGA : Wszystkie elementy atrakcji wodnych - zabawek, które są w bezpośrednim kontakcie z wodą powinny być wykonane z ze stali nierdzewnej, gatunek 316L.


  Zestawienie złożonych ofert (75 KB)

  Termin składania ofert : 18.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-08-04 08:43:02 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3186
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-20 13:21:43               Historia zmian [7]
  Publikacja 2017-08-04 09:05:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

   Budowa oświetlenia ulicy Ogrodowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (156 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (44 KB)
  SIWZ (115 KB)
  Wzór umowy (88 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
  Kosztorys ofertowy (98 KB)
  Projekt budowlany (49861 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (63 KB)

  Termin składania ofert : 17.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-08-03 07:47:06 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3247
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-18 03:46:45               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-08-03 07:47:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2017 roku)  pawilonu handlowego nr 8  o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę

   
  Treść ogłoszenia (28 KB)
  Regulamin przetargu (34 KB)

  UWAGA : Ogłoszenie o odwołaniu przetargu (404 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 17.08.2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-08-03 07:56:44 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3247
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-08-15 20:36:41               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-08-03 07:56:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01września 2017 roku)  pawilonu handlowego nr 8  o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę.

   
  Treść ogłoszenia (28 KB)
  Regulamin (34 KB)
  Zarządzenie nr 89 (26 KB)

  Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2017 roku o godz. 09:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-28 21:28:53 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 3455
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-28 21:28:53               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-28 21:29:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu.

   
  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (72 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.07.2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-14 09:38:15 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4039
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-14 09:38:15               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-14 09:38:37
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01września 2017 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.

   
  Treść ogłoszenia (66 KB)
  Regulamin przetargu (66 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 25.07.2017 roku o godz. 09.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-03 22:37:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4398
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-03 22:37:13               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-03 22:37:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 sierpnia 2017 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.

   
   Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 25.07.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-03 22:35:36 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4432
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-03 22:35:36               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-03 22:38:46
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2017 roku) szaletu publicznego o powierzchni 51,86 m2 w parku Zdrojowym w Ciechocinku działka nr 176/12 KW WL1A/00022887/6 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę

   
   Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (72 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 25.07.2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-07-03 22:33:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 4428
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-03 22:33:30               Historia zmian
  Publikacja 2017-07-03 22:38:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (156 KB)
  SIWZ (106 KB)
  Wzór umowy (78 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (33 KB)
  Wykazy (592 KB)
  Przedmiary robót (1472 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (14646 KB)


  Zestawienie złożonych ofert (67 KB)

  Termin składania ofert : 22.06.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-06-07 22:18:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5316
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-23 00:50:09               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-06-07 22:19:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek


  Ogłoszenie w BZP (162 KB)
  SIWZ (136 KB)
  Formularz oferty (46 KB)
  Przedmiot zamówienia (49 KB)
  Projekt umowy (133 KB)

  Informacja z otwarcia ofert (392 KB)

  Termin składania ofert : 09.06.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-05-31 23:59:32 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5627
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-09 23:08:52               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-31 23:59:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lipca 2017 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.

   
   Treść ogłoszenia (68 KB)
   Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 30.06.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-03-03 07:36:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9064
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 23:56:48               Historia zmian [6]
  Publikacja 2017-03-03 07:36:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2017 roku) pawilonu handlowego nr 8 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.


   Treść ogłoszenia (68 KB)
   Regulamin przetargu (72 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 30.06.2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł 

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-06-08 23:56:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5264
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-08 23:56:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-06-08 23:56:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  budowę wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej  


  Ogłoszenie w BZP (157 KB)
  SIWZ (106 KB)
  Wzór umowy (79 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (32 KB)
  Dokumentacja projektowa


  Zestawienie złożonych ofert (75 KB)

  Termin składania ofert : 02.06.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-05-18 01:13:20 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 6232
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-05 07:28:43               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-05-18 01:13:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym przy ul. Tężniowej 6 w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie prowadzenia pensjonatu

   
   Treść ogłoszenia wraz z regulaminem przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 12.06.2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4000,00 zł 

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-05-24 23:59:45 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 5978
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-05-25 00:04:07               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-05-24 23:59:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa wodnego placu zabaw w strefie okołotężniowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (134 KB)
  SIWZ (107 KB)
  Wzór umowy (78 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
  Oświadczenia (32 KB)
  Dokumenta techniczna


  Termin składania ofert : 27.04.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-12 23:36:05 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7484
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-12 23:36:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-12 23:36:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Ciechocinek - ul. Piaskowa


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (75 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.05.2017 roku o godz. 10:30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-26 23:15:08 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10520
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-07 09:24:46               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-01-26 23:15:15
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż działki stanowiącej własność gminy Ciechocinek - ul. Wojska Polskiego działka nr 2767


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (74 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.05.2017 roku o godz. 11:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-04-07 09:24:24 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 7675
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-07 09:24:24               Historia zmian
  Publikacja 2017-04-07 09:24:29
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27/17 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.05.2017 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-26 23:16:47 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10529
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-07 09:19:35               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-01-26 23:16:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ulicy Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej


  Ogłoszenie w BZP (131 KB)
  SIWZ (105 KB)
  Wzór umowy (77 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (33 KB)
  Dokumentacja projektowa (17072 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (70 KB)
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu (57 KB)

  Termin składania ofert : 16.03.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-03-01 22:41:40 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9105
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-17 12:51:20               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-03-01 22:41:53
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

   Przebudowa nawierzchni ulic Okrężnej i Wiśniowej wraz z budową oświetlenia ulic Okrężnej, Wiśniowej i Sadowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (142 KB)
  Ogłoszenie w BZP - o zmianie ogłoszenia (73 KB)
  SIWZ (105 KB)
  Wzór umowy (77 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Projekt elektryczny (47089 KB)
  Projekt drogowy (5993 KB)
  Przedmiary robót (453 KB)
  Oświadczenia wykonawcy (44 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (67 KB)


  Termin składania ofert : 14.03.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-02-27 22:59:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9191
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-14 22:28:23               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-02-27 23:00:24
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r

   
  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (96 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 23.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-03-08 23:47:04 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 8824
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-03-08 23:47:04               Historia zmian
  Publikacja 2017-03-08 23:47:09
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (132 KB)
  SIWZ (101 KB)
  Wzór umowy (77 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Dokumentacja projektowa (39375 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (3125 KB)
  Przedmiary robót (141 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (67 KB)

  Termin składania ofert : 15.02.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-02-01 00:39:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10287
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-15 11:26:22               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-02-01 00:39:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 23,90 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę

   
  Treść ogłoszenia (67 KB)
    Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 02.03.2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-09 23:53:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9821
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-09 23:53:34               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-09 23:53:39
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.

   
  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 02.03.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-09 23:51:19 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9816
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-09 23:51:19               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-09 23:53:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01kwietnia 2017 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę

   
  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 02.03.2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-02-09 23:49:51 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 9822
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-09 23:49:51               Historia zmian
  Publikacja 2017-02-09 23:53:54
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Topolowej i Lipowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (132 KB)
  SIWZ (102 KB)
  Wzór umowy (78 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Kosztorys ofertowy (86 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (79 KB)
   Dokumentacja projektowa - część 1 (49225 KB)
  Dokumentacja projektowa - część 2 (35565 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (61 KB)

  Termin składania ofert : 09.02.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.500,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-25 23:04:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10621
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-09 23:47:29               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-01-25 23:04:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa oświetlenia ulicy Zdrojowej na odcinku od ul. Bema do ul. Narutowicza w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (132 KB)
  SIWZ (102 KB)
  Dokumentacja projektowa (41409 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (79 KB)
  Kosztorys ofertowy (86 KB)
  Wzór umowy (77 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)


  odpowiedzi na zapytania wykonawców :
  Treść odpowiedzi (874 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (62 KB)

  Termin składania ofert : 31.01.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-16 23:43:52 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 11063
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-01 00:43:15               Historia zmian [5]
  Publikacja 2017-01-16 23:44:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa skrzyżowania ulic: Zdrojowa, Widok, Narutowicza, Przejazd wraz z rewitalizacją skweru przy ul.Zdrojowej (pomiędzy ul.Widok a sklepem Biedronka) - budowa ronda


  Ogłoszenie w BZP (134 KB)
  SIWZ (104 KB)
  Wzór umowy (77 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Dokumentacja projektowa (43233 KB)
  Przedmiary robót (1738 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (2926 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (68 KB)

  Termin składania ofert : 27.01.2017 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-12 22:34:41 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 11260
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-30 08:27:43               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-01-12 22:35:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Ciechocinek - ul. Wojska Polskiego


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (83 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 roku o godz. 12:30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-26 23:13:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10508
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-26 23:21:51               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-01-26 23:14:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 15A/2 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2017-01-26 23:19:10 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10514
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-26 23:21:19               Historia zmian [1]
  Publikacja 2017-01-26 23:19:14
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 19A/11 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


  Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.02.2017 roku o godz. 11:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-26 23:17:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 10526
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-26 23:17:56               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-26 23:17:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01marca 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 23,90 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.02.2017 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-12 22:57:05 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 11262
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-12 22:57:05               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-12 22:57:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.02.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-12 22:55:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 11253
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-12 22:55:01               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-12 22:55:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2017 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (68 KB)
  Regulamin przetargu (72 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 08.02.2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2017-01-12 22:52:59 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 11240
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-01-12 22:52:59               Historia zmian
  Publikacja 2017-01-12 22:53:09
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  dostawa roślin – kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń


  Ogłoszenie w BZP (146 KB)
  Formularz oferty (20 KB)
  Specyfikacja (131 KB)
  Wzór umowy (71 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (105 KB)
  Załącznik nr 2 do Umowy (46 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (44 KB)

  Termin składania ofert : 20.12.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-12-12 21:44:37 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12360
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-22 08:02:30               Historia zmian [4]
  Publikacja 2016-12-12 21:44:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2017 roku) pawilonu handlowego nr 7 o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 11.01.2017 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-20 13:30:59 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12018
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 13:30:59               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 13:31:38
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2017 roku) pawilonu handlowego nr 4 o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej w branży przemysłowej, prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (68 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 11.01.2017 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-20 13:29:43 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12036
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 13:29:43               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 13:31:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01lutego 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 23,90 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


   Treść ogłoszenia (67 KB)
    Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 11.01.2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-20 13:28:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12022
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 13:28:21               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 13:31:29
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 lutego 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 11.01.2017 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-20 13:26:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12025
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-20 13:26:56               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-20 13:31:21
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek


  SIWZ (140 KB)
   Wzór oferty (47 KB)
  Wzór umowy (131 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (14 KB)

  odpowiedz na odwołanie wykonawcy : 
  Treść odpowiedzi (411 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (270 KB)

  Termin składania ofert : 09.12.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-12-01 09:28:29 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12900
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-14 19:24:05               Historia zmian [7]
  Publikacja 2016-12-01 09:28:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów


  Ogłoszenie w BZP (143 KB)
  SIWZ (118 KB)
  Wzór umowy (56 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (20 KB)
  Załącznik A - mapy (2797 KB)

    uzupełnienie : uszczegółowienie zakresu prac (57 KB)

  Zestawienie złożonych ofert (43 KB)

  Termin składania ofert : 07.12.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-11-29 23:26:03 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 12950
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-10 11:25:56               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-11-29 23:26:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  świadczenie usług  w zakresie „Utrzymania  w czystości i porządku trawników  w  ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letniego i zimowego utrzymania chodników, zbierania i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, chodników i trawników oraz konserwacji koszy ulicznych, na terenie Ciechocinka”.


  Ogłoszenie w BZP (139 KB)
  SIWZ (125 KB)
  Kosztorys ofertowy (47 KB)
  Wzór umowy (82 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (28 KB)
  Wykazy (99 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców (77 KB)
  Zestawienie złożonych ofert (67 KB)

  Termin składania ofert : 28.11.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-11-18 19:37:17 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 13367
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-28 17:08:46               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-11-18 19:38:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 06.12.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-11-14 13:20:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 13590
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-16 09:25:12               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-11-14 13:22:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 stycznia 2017 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 23,90 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 06.12.2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-14 13:22:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 13549
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-14 13:22:09               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-14 13:22:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.11.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-27 23:55:47 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14187
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-27 23:55:47               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-27 23:55:51
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Widok 2 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.11.2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-27 23:54:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14199
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-27 23:54:28               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-27 23:54:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 19A w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (77 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.11.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-27 23:53:03 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14182
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-27 23:53:03               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-27 23:53:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 15A w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia wraz z regulaminem (76 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 28.11.2016 roku o godz. 13.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-27 23:51:28 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14186
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-27 23:51:28               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-27 23:51:32
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 grudnia 2016 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (68 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 09.11.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-22 10:27:22 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14382
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-22 10:27:22               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-22 10:27:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 grudnia 2016 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 23,90 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku, działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (68 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 09.11.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-22 10:25:36 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14352
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-22 10:25:36               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-22 10:25:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 grudnia 2016 roku) szaletu publicznego o powierzchni 51,86 m2 znajdującego się na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb w Ciechocinku działka nr 716/6 KW WL1A/00022887/6 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


  Treść ogłoszenia (68 KB)
  Regulamin przetargu (73 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 09.11.2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-22 10:24:02 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 14381
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-22 10:24:02               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-22 10:24:12
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przywrócenie własności użytkowych kanału deszczowego śr.1000/900mm oraz r.1000/1600 mm - renowacja techniką bezwykopową kanału w ul. Zdrojowej (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki) w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (143 KB)
  SIWZ (104 KB)
  Wzór umowy (79 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (250 KB)
  Opis techniczny (150 KB)
  Kosztorys ofertowy (16 KB)


  Treść odpowiedzi:

  Treść odpowiedzi (395 KB)

  Informacje z otwarcia ofert:
  Otwarcie ofert (2299 KB)

  Termin składania ofert : 28.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-09-13 13:52:08 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 15577
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-29 09:29:45               Historia zmian [3]
  Publikacja 2016-09-13 13:52:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)


  Ogłoszenie w BZP (139 KB)
  Wzór umowy (76 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (21 KB)
  SIWZ (100 KB)
  Dokumentacja projektowa (7107 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (2856 KB)
  Przedmiary robót (54 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :
   Treść odpowiedzi (68 KB)
  Załącznik do odpowiedzi (1126 KB)

  Informacje z otwarcia oferty:
  Otwarcie ofert (78 KB)

   

  Termin składania ofert : 23.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-09-08 19:30:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 15838
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-29 09:20:40               Historia zmian [6]
  Publikacja 2016-09-08 19:34:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2016 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b


  Treść ogłoszenia (68 KB)

  Regulamin przetargu (73 KB)
   

  Pzetarg odbędzie się w dniu 12.10.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-07-28 07:31:24 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 17087
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-23 07:23:15               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-07-28 07:32:55
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

     

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia (70 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-01 19:08:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 16904
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-01 19:08:13               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-01 19:08:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia (71 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-08-01 19:05:57 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 16932
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-01 19:07:05               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-08-01 19:06:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kopernika 19A w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


   Treść ogłoszenia (70 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-03-20 12:55:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 21516
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-01 19:03:18               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-03-20 13:02:34
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 08 września 2016 roku)  pawilonu handlowego nr 1  o powierzchni 22,27 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę


  Treść ogłoszenia (27 KB)
  Regulamin przetargu (34 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 roku o godz. 9.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-28 07:37:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 17079
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-28 07:37:54               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-28 07:37:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  wydzierżawienie terenu pod lokalizację  punktu handlowego  na terenie miasta Ciechocinka


  Treść ogłoszenia (83 KB)

  Pzetarg odbędzie się w dniu 05.05.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-04-24 22:23:38 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 20132
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-24 22:24:02               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-24 22:24:06
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.


  Ogłoszenie i regulamin przetargu (98 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-04-07 23:37:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 20775
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-07 23:38:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-07 23:38:35
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na wydzierżawienie terenu pod lokalizację punktu handlowego na terenie miasta Ciechocinka.


  Ogłoszenie i regulamin przetargu (79 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2016 roku o godz. 10.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-03-24 19:07:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 20896
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-24 19:08:21               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-03-24 19:07:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


  Ogłoszenie i regulamin przetargu (68 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-20 13:00:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 21551
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-20 13:00:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-20 13:02:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul. Zdrojowa 27 w Ciechocinku wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.


  Ogłoszenie i regulamin przetargu (69 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, określonej w ogłoszeniu

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-20 12:58:56 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 21094
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-20 12:58:56               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-20 13:02:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  na wydzierżawienie terenu pod lokalizację urządzeń przystosowanych do prowadzenia kawiarenki – ogródka piwnego na terenie miasta Ciechocinka na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.


  Ogłoszenie i regulamin przetargu (74 KB)

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2016 roku o godz. 11.00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-03-20 12:47:58 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 21558
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-20 12:53:21               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-20 12:53:42
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza 10 w Ciechocinku na Ośrodek Dziennego Pobytu


  Ogłoszenie w BZP (133 KB)
  SIWZ (73 KB)
  Wzór Umowy (75 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (22 KB)
  Projekt wykonawczy - cz. 1 (43976 KB)
  Projekt wykonawczy - cz. 2 (21855 KB)
  Projekt budowlany - cz.1 (43954 KB)
  Projekt budowlany - cz.2 (21963 KB)
  Specyfikacja techniczna (3023 KB)
  Przedmiary robót (447 KB)  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :
  Treść odpowiedzi (98 KB)
   

  Termin składania ofert : 29.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-02-12 12:41:00 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 23336
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-23 23:41:47               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-02-12 12:45:33
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  1) dostawa roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń. 2) dostawa roślin dwuletnich do obsadzeń rabat kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń


   Ogłoszenie w BZP (141 KB)
  SIWZ (146 KB)
  Formularz oferty (20 KB)
   Wzór umowy (58 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (96 KB)
   Załącznik nr 2 do Umowy (42 KB)

   

  Termin składania ofert : 23.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-02-15 18:30:25 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 23168
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-17 08:50:03               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-02-15 18:31:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Kosmonautów, Dembickiego, Chopina, Matejki, Łokietka w Ciechocinku


   Ogłoszenie w BZP (105 KB)
   SIWZ (90 KB)
  Wzór umowy (98 KB)
   Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Kosztorys ofertowy (90 KB)
   Specyfikacja techniczna (175 KB)
   Projekt budowlany (34717 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :


   Treść odpowiedzi (122 KB)
  Załącznik do odpowiedzi (4568 KB)

  Termin składania ofert : 01.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-01-15 23:58:00 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 25146
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-25 22:25:00               Historia zmian [3]
  Publikacja 2016-01-15 23:58:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Wołuszewskiej, Sportowej, Wesołej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (138 KB)
  SIWZ (90 KB)
  Wzór umowy (97 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Kosztorys ofertowy (89 KB)
  Projekt budowlany (38587 KB)
  Specyfikacja techniczna (175 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :

  Treść odpowiedzi (116 KB)
  Załącznik do odpowiedzi (4568 KB)
   

  Termin składania ofert : 28.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2016-01-13 23:25:36 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 25341
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-22 22:44:44               Historia zmian [2]
  Publikacja 2016-01-13 23:25:57
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  Dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2015 roku)  pawilonu handlowego nr 8  o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę. 

  Treść ogłoszenia (58 KB)
  Regulamin przetargu (62 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2015 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

   

  Dodany 2015-09-08 07:37:31 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 30667
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-10 19:49:57               Historia zmian [3]
  Publikacja 2015-09-08 07:37:47
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Konserwacja, sprzątanie i utrzymywanie publicznych terenów zielonych na terenie miasta Ciechocinka z jednoczesnym wywozem nieczystości na składowisko odpadów


  Ogłoszenie w BZP (146 KB)
  SIWZ (71 KB)
  Wzór umowy (52 KB)
  Załącznik - mapy (4879 KB)
   Wzór oferty (547 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :
  Treść odpowiedzi (330 KB)
   

  Termin składania ofert : 15.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 12000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-09-07 23:47:14 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 30676
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-09-10 19:48:56               Historia zmian [4]
  Publikacja 2015-09-07 23:47:17
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ulicy Słońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (84 KB)
  SIWZ (87 KB)
  Wzór umowy (85 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  (ZIP) Dokumentacja (11509 KB)
   

  UWAGA! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert na 25.08.2015r.

  Ogłoszenie o zmianie terminu przetargu (41 KB)
  Materiały uzupełniające do przetargu (1893 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :

  Treść odpowiedzi (103 KB)
  Załącznik - zamienny kosztorys (66 KB) - uwaga! aktualny, zmieniony kosztorys
   

  Termin składania ofert : 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 55000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-08-06 23:00:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 32369
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-20 11:11:48               Historia zmian [5]
  Publikacja 2015-08-06 23:00:50
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada 2015 roku) lokalu użytkowego o powierzchni 45,88 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku, działka nr 530/37 KW WL1A/00022650/6 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej prowadzonej przez dzierżawcę.


   
  Treść ogłoszenia (65 KB)
  Regulamin przetargu (71 KB)
   

  Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-08-20 10:13:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 31550
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-08-20 10:13:48               Historia zmian
  Publikacja 2015-08-20 10:14:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ulicy Lorentowicza na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego w Ciechocinku


  Ogłoszenie w BZP (127 KB)
  SIWZ (137 KB)
  Wzór umowy (144 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  (ZIP) Dokumentacja (9124 KB)


  Odpowiedzi na zapytania wykonawców
  :

    Treść odpowiedzi (85 KB)
  (ZIP) Załączniki do odpowiedzi (5011 KB)
   

  Termin składania ofert : 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-07-08 10:54:32 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 33600
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-07-17 15:46:24               Historia zmian [3]
  Publikacja 2015-07-08 10:55:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ciechocinku - II etap

  Ogłoszenie w BZP (80 KB)
  SIWZ (131 KB)
  Wzór umowy (83 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (23 KB)
  Kosztorys ofertowy (42 KB)
  Przedmiary robót (45 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1952 KB) (ZIP)
  Projekt budowlano-wykonawczy (15861 KB) (ZIP)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców :
  Treść odpowiedzi (94 KB)
  Załącznik do odpowiedzi (677 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-03-24 20:19:51 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 40032
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-04-02 14:18:06               Historia zmian [1]
  Publikacja 2015-03-24 20:20:08
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  dostawa roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwacja tych nasadzeń


  Treść ogłoszenia (205 KB)
  Specyfikacja (206 KB)
  Wzór umowy (196 KB)
  Formularz oferty (32 KB)
   

  Termin składania ofert : 27.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-03-19 15:33:32 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 40408
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-19 15:33:55               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-19 15:34:01
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej w Ciechocinku (od ul. Ogrodowej do ul. Kościuszki – bez poszerzenia przy ul. Żelaznej)
   

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul.Kopernika 19, 87-720 Ciechocinek.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 18 000,00 zł.

   

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców
  Treść odpowiedzi (89 KB)

   

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Dodany 2015-02-23 21:38:38 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 42157
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-05 15:24:12               Historia zmian [3]
  Publikacja 2015-02-23 21:43:27
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 kwietnia 2015 roku) szaletu publicznego o powierzchni 51,86 m2 w parku Zdrojowym w Ciechocinku działka nr 176/12 KW WL1A/00022887/6 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę

  Treść ogłoszenia (57 KB)

  Regulamin przetargu (63 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-24 09:18:43 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 42115
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-24 09:18:43               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-24 09:18:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego w Ciechocinku

  Ogłoszenie w BZP (82 KB)
  SIWZ (139 KB)
  Wzór umowy (73 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Kosztorys ofertowy (87 KB)
  Projekt budowlany (19845 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (177 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców
  Treść odpowiedzi (85 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-01-22 20:01:00 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 44416
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-02 17:08:52               Historia zmian [2]
  Publikacja 2015-01-22 20:01:07
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 marca 2015 roku) szaletu publicznego o powierzchni 51,86 m2 w parku Zdrojowym w Ciechocinku działka nr 176/12 KW WL1A/00022887/6 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę

  Treść ogłoszenia (59 KB)
  Regulamin przetargu (34 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-30 11:41:19 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 43842
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-30 11:41:19               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-30 11:41:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej wzdłuż tężni nr 2 - II etap


  Ogłoszenie w BZP (81 KB)
  SIWZ (131 KB)
  Wzór umowy (85 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (22 KB)
  Kosztorys ofertowy (33 KB)
  Przedmiary robót (35 KB)
  Wykazy (1077 KB)
  Projekt budowlano-wykonawczy (9746 KB) (ZIP)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1319 KB) (ZIP)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców
  Treść odpowiedzi (70 KB)
   

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-01-21 23:53:54 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 44053
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-30 11:37:33               Historia zmian [2]
  Publikacja 2015-01-21 23:53:58
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej w Ciechocinku wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia


  Ogłoszenie w BZP (80 KB)
  SIWZ (143 KB)
  Wzór umowy (74 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (22 KB)
  Kosztorys ofertowy (106 KB) (ZIP)
  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (1487 KB) (ZIP)
  Przedmiary robót (115 KB) (ZIP)
  Projekt budowlany (25559 KB) (ZIP)

  Informujemy o zmianie terminu przetargu na 4 lutego 2015r.
  Ogłoszenie o zmianie terminu (39 KB)

  Odpowiedzi na zapytania wykonawców
  Treść odpowiedzi (68 KB)
  Załącznik do odpowiedzi (520 KB)
   

  Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 19000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-01-16 21:40:46 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 44896
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-29 09:31:20               Historia zmian [4]
  Publikacja 2015-01-16 21:40:54
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01lutego  2015 roku)  pawilonu handlowego nr 5  o powierzchni 23,28 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę.

  Treść ogłoszenia (27 KB)
  Regulamin przetargu (34 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-01-09 12:20:02 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 45312
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-09 12:20:02               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-09 12:20:22
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01lutego  2015 roku) szaletu publicznego o powierzchni 51,86 m2 w parku Zdrojowym w Ciechocinku działka nr 176/12 KW WL1A/00022887/6 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę

  Treść ogłoszenia (27 KB)
  Regulamin przetargu (34 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2015-01-09 12:16:43 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 45329
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-01-09 12:18:56               Historia zmian
  Publikacja 2015-01-09 12:20:19
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  Utrzymanie w czystości i porządku trawników w ciągach ulicznych w okresie letnim i zimowym, letnie i zimowe utrzymanie chodników, konserwacja koszy ulicznych, ich opróżnianie i wywóz zebranych nieczystości na terenie Ciechocinka

  Ogłoszenie w BZP (77 KB)
  SIWZ (121 KB)
  Wzór umowy (43 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (26 KB)
  Załącznik - tabela nr 5 (50 KB)
  Określenie miejsc realizacji robót (159 KB)
  Wykazy (467 KB)

   
  Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 23000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2014-12-03 23:46:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 46960
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-04 13:34:00               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-12-03 23:47:48
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Gmina Miejska Ciechocinek- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

   

  dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem herbaciarni przy ul. Staszica w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej


  Treść ogłoszenia (67 KB)
  Regulamin przetargu (99 KB)


  Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2014 godzina 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego przy ulicy Kopernika 19 w Ciechocinku
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4000,00 zł.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-11-14 15:33:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 48108
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-14 15:33:35               Historia zmian
  Publikacja 2014-11-14 15:37:26
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Przebudowę nawierzchni Al. 700 Lecia z odwodnieniem (od ul. Nieszawskiej do granicy miasta) wraz z przebudową nawierzchni ul. Nieszawskiej z odwodnieniem (od Al. 700 Lecia do granicy miasta) i ul. Nowej z odwodnieniem w Ciechocinku

   


  Ogłoszenie w BZP (80 KB)
  SIWZ (139 KB)
  Wzór umowy (74 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Przedmiary robót (4307 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (14551 KB)
  Projekt budowlano-wykonawczy (32827 KB)
   

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawów :

  Odpowiedzi - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem - ul. Nieszawska, Nowa, al. 700-lecia (530 KB)
  Odpowiedzi cz.2 - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem - ul. Nieszawska, Nowa, al. 700-lecia (1788 KB)   

  Termin składania wniosków : 07.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 135000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Dodany 2014-10-22 23:45:01 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 50011
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-05 15:56:02               Historia zmian [5]
  Publikacja 2014-10-22 23:45:09
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza przetarg nieograniczony
   na:

   

  świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2015-2016

  Ogłoszenie przetargu (146 KB)
  Przedmiot zamówienia (174 KB)
  SIWZ (420 KB)
  Załącznik nr 1 do SIWZ (276 KB)
  Wzór umowy (386 KB)
   
  Odpowiedzi na zapytania Wykonawów :
  Dotyczy przetargu na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - odpowiedzi na zapytania (196 KB)

   
  Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 roku o godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Dodany 2014-10-10 15:59:10 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 50945
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-11-05 12:04:38               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-10-10 15:59:28
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej na odcinku od ul.Narutowicza do ul.Kościuszki w Ciechocinku

   


  Ogłoszenie w BZP (78 KB)
  SIWZ (138 KB)
  Wzór umowy (73 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (24 KB)
  Projekt budowlano-wykonawczy (9570 KB)
  Przedmiary robót (2369 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (673 KB)
   

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawów :

  Odpowiedzi - Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej (70 KB)
  Odpowiedzi - Remont nawierzchni ulicy Zdrojowej - część II (76 KB)
  Opinia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (4679 KB)

   

   
  Termin składania wniosków : 21.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 11000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Dodany 2014-10-06 23:54:13 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 51248
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-15 13:31:39               Historia zmian [3]
  Publikacja 2014-10-06 23:54:18
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01listopada  2014 roku)  pawilonu handlowego nr 1  o powierzchni 22,27 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę.

  Treść ogłoszenia (59 KB)

   Regulamin przetargu (63 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-02 22:53:34 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 51472
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-02 22:53:34               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-02 22:53:42
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 listopada  2014 roku)  lokalu użytkowego o powierzchni 58,40 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku,  działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę.

  Treść ogłoszenia (58 KB)
  Regulamin przetargu (65 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3500,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-10-02 22:51:05 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 51470
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-10-02 22:51:05               Historia zmian
  Publikacja 2014-10-02 22:53:49
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października  2014 roku)  lokalu użytkowego o powierzchni 58,40 m2, znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku,  działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę. 

  Treść ogłoszenia (62 KB)
  Regulamin przetargu (69 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3500,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-09-05 14:28:33 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 53466
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-09-05 14:28:33               Historia zmian
  Publikacja 2014-09-05 14:28:43
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października  2014 roku)  pawilonu handlowego nr 9  o powierzchni 18,39 m2 na placu targowym przy ul. Piekarskiej 2 w Ciechocinku działka nr 455 KW WL1A/00002088/9 z przeznaczeniem na wykonywanie działalności gospodarczej  w branży przemysłowej, prowadzonej  przez dzierżawcę.

  Treść ogłoszenia (59 KB)
  Regulamin przetargu (63 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-28 09:20:09 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 54068
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-28 09:20:09               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-28 09:20:16
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 października 2014 roku)  lokalu użytkowego o powierzchni 66,49 m2, znajdującego się w budynku przy ul. Broniewskiego 13 w Ciechocinku,  działka nr 530/37 KW WL1A/00022650/6 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę.

  Treść ogłoszenia (59 KB)
  Regulamin przetargu (64 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2014 roku o godz. 10:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-28 09:16:03 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 54064
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-28 09:16:03               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-28 09:20:23
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Przebudowę nawierzchni ul. Żelaznej w Ciechocinku

   


  Ogłoszenie z BZP (78 KB)
  SIWZ (141 KB)
  Wzór umowy (84 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Kosztorys ofertowy (41 KB)
  Przedmiary robót (47 KB)
  Projekt budowlano-wykonawczy (11982 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (2093 KB)
   

   
  Termin składania wniosków : 11.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6500,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-27 14:54:35 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 54096
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-27 14:54:35               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-27 14:54:56
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Budowa alejki spacerowej wraz z oświetleniem od ul.Kościuszki do ul. Staszica w Ciechocinku

   


  Ogłoszenie w BZP (79 KB)
  SIWZ (132 KB)
  Wzór umowy (86 KB)
  Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
  Kosztorys ofertowy (57 KB)
  Projekt budowlano-wykonawczy (12974 KB)
  Przedmiary robót (60 KB)
  Szczegółowa specyfikacja techniczna (1168 KB)
   


   

  Termin składania wniosków : 29.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-14 18:39:06 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 55270
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-14 18:39:06               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-14 18:39:30
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Burmistrz Ciechocinka

  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga w Ciechocinku

   
   Ogłoszenie z BZP (79 KB)
   SIWZ (141 KB)
   Wzór umowy (58 KB)
   Załącznik nr 1 do Umowy (34 KB)
   Kosztorys ofertowy (98 KB)
   Projekt budowlany (39737 KB)
   Specyfikacja techniczna (100 KB)
   

  Odpowiedzi na zapytania Wykonawów :

   

  Termin składania wniosków : 21.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Dodany 2014-08-06 14:19:59 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 55932
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-14 15:38:39               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-08-06 14:23:36
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

    Burmistrz Ciechocinka

  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do drugiego rzędu posesji przy ul. Traugutta wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ciechocinku

   
   Ogłoszenie w BZP (79 KB)
   SIWZ (143 KB)
   Wzór umowy (86 KB)
   Załącznik nr 1 do Umowy (35 KB)
   Dokumentacja - Branża drogowa (14415 KB)
   Dokumentacja - Branża sanitarna (5007 KB)
   

   

  Termin składania wniosków : 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 22000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-07 10:49:48 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 55828
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-07 10:49:48               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-07 10:49:59
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej - skrzyżowanie z ul. Lipową w Ciechocinku

   


   Ogłoszenie z BZP (79 KB)
   SIWZ (133 KB)
   Wzór umowy (84 KB)
   Załącznik nr 1 do Umowy (22 KB)
   Kosztorys ofertowy (142 KB)
   Projekt budowlany (6764 KB)
   Projekt wykonawczy (2301 KB)
   Przedmiary robót (151 KB)
   Szczegółowa specyfikacja techniczna (920 KB)


   

  Termin składania wniosków : 19.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Burmistrza Ciechocinka ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-04 15:19:55 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 56063
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-04 15:19:55               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-04 15:20:02
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2014 roku)  lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2 znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku,  działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę. 

   


   Treść ogłoszenia (82 KB)
   Regulamin przetargu (91 KB)


   

  Termin składania wniosków : 21.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski, sala nr 10, ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-08-04 08:21:21 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 56121
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-04 08:21:21               Historia zmian
  Publikacja 2014-08-04 08:21:31
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg nieograniczony na:

   

  Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat (od dnia 01 września 2014 roku)  lokalu użytkowego o powierzchni 18,50 m2 (II), znajdującego się w budynku Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b w Ciechocinku,  działka nr 1158/11 KW 3257 z przeznaczeniem na wykonywanie nieuciążliwej działalności gospodarczej  prowadzonej  przez dzierżawcę. 

   


   Treść ogłoszenia (82 KB)
   Regulamin przetargu (91 KB)


   

  Termin składania wniosków : 21.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski, sala nr 10, ul. Kopernika 19 87-720 Ciechocinek.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00 zł.

   

  Dodany 2014-08-04 08:11:18 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 56118
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-08-04 08:16:25               Historia zmian [1]
  Publikacja 2014-08-04 08:11:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Gmina Miejska Ciechocinek- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku

  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na:

   

  dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości zabudowanej budynkiem herbaciarni przy ul. Staszica w Ciechocinku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie działalności gastronomicznej


  Treść ogłoszenia (69 KB)

  Regulamin przetargu (69 KB)

  Przetarg odbędzie się w dniu 02.06.2014 godzina 10:30 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego przy ulicy Kopernika 19 w Ciechocinku
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4000,00 zł.

   

  Dodany 2014-05-09 12:52:30 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 62376
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-05-09 12:52:56               Historia zmian
  Publikacja 2014-05-09 12:53:00
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Burmistrz Ciechocinka
  ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
   na:

   

  sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciechocinek, położonej w Ciechocinku przy ul. Mickiewicza 10

   Treść ogłoszenia i regulamin przetargu (69 KB)
   
  Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 roku o godz. 11:00 w sali nr 10 Urzędu Miejskiego w Ciechocinku przy ulicy Kopernika 19.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości120000,00 zł.

  Burmistrz Ciechocinka
  mgr inż. Leszek Dzierżewicz

   

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2014-04-17 23:54:11 przez Łukasz Małecki         Wyświetlony: 65255
  Autor dokumentu: Łukasz Małecki
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-04-17 23:54:11               Historia zmian
  Publikacja 2014-04-17 23:54:23
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
      Tel: 544161800


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4031689 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij