Menu Przedmiotowe
 
Obywatel RP i jego rodzina
>Rejestr wyborców
>Paszport
>Prawo jazdy
>Rejestracja pojazdu
 
 
Przetargi
>Ogłoszenia
>Rozstrzygnięcia
 
 
Ewidencja Działalności Gospodarczej
>Działalność gospodarcza
>Koncesje alkoholowe
>Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 
 
Podatki i opłaty
>Podatki i opłaty
>Urzędy skarbowe
 
 
Oświata
>Publiczne jednostki oświatowe
>Uczniowie
>Nauczyciele
>Dowóz dzieci
>Ciechocińskie place zabaw
>Oświatowe projekty unijnie
>Informacja o realizacji zadań oświatowych
>Aktualności
>Konkursy dla dzieci i młodzieży
>Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów
 
 
Gospodarka Mieszkaniowa
>Wniosek o zawarcie umowy najmu / podnajmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Ciechocinek
>Dodatek Mieszkaniowy
>Dodatek Energetyczny
 
 
Kultura, sport i promocja miasta
>Organizacja imprez
>Realizacja zadań publicznych
>Nagrody i stypendia
>Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
 
Środowisko
>Gospodarka odpadami
>Regulamin utrzymania czystości
>Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
>Usuwanie drzew i krzewów
>Ochrona powietrza
>Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
>Usuwanie odpadów
>Program opieki nad zwierzętami
>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
>Inwentaryzacja rowów melioracyjnych
 
 
Obrona cywilna, sprawy wojskowe
>Sprawy kwalifikacji wojskowej
>Reagowanie kryzysowe
 
 
Zdrowie
>Profilaktyka przeciwalkoholowa
>Programy polityki zdrowotnej
 
 
Organizacje pozarządowe
>Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
>Programy współpracy Gminy Miejskiej Ciechocinek z organizacjami pozarządowymi
>Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek
>Konkursy
>Gminna Rada Pożytku Publicznego
 
 
Zgromadzenia
 
 
Ponowne wykorzystywanie
 
ciechocinek.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2071

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. BIP Administrator 2004-07-12 14:45:4012/07/2004
[poprzednia wersja]
2. BIP Administrator 2004-07-12 14:47:2012/07/2007
[poprzednia wersja]
3. BIP Administrator 2004-07-12 14:49:5712/07/2004
[poprzednia wersja]
4. BIP Administrator 2004-07-12 14:52:5712/07/2004
[poprzednia wersja]
5. BIP Administrator 2004-07-12 14:54:0612/07/2004
[poprzednia wersja]
6. BIP Administrator 2004-07-12 15:13:0712/07/2004
[poprzednia wersja]
7. BIP Administrator 2004-07-13 08:08:4913/07/2004
[poprzednia wersja]
8. BIP Administrator 2007-06-08 10:43:36korekta
[poprzednia wersja]
9. BIP Administrator 2007-06-08 10:44:15korekta
[poprzednia wersja]
10. BIP Administrator 2007-06-08 10:45:03korekta
[poprzednia wersja]
11. BIP Administrator 2007-06-08 10:47:45korekta
[poprzednia wersja]
12. BIP Administrator 2007-09-07 14:20:16Dodano ogłoszenie o dowodach osobistych.
[poprzednia wersja]
13. BIP Administrator 2007-09-11 13:22:26Drobne poprawki stylistyczne.
[poprzednia wersja]
14. BIP Administrator 2007-10-08 13:25:46aktualizacja
[poprzednia wersja]
15. BIP Administrator 2007-12-04 15:25:44aKTUALIZACJA.
[poprzednia wersja]
16. BIP Administrator 2008-02-29 08:24:39Modernizacja.
[poprzednia wersja]
17. BIP Administrator 2008-02-29 09:31:51Aktualizacja.
[poprzednia wersja]
18. BIP Administrator 2008-04-23 11:03:58a
[poprzednia wersja]
19. BIP Administrator 2008-04-23 11:06:58a
[poprzednia wersja]
20. BIP Administrator 2008-04-23 11:07:53a
[poprzednia wersja]
21. BIP Administrator 2008-04-23 11:09:37a
[poprzednia wersja]
22. BIP Administrator 2008-04-23 11:12:45a
[poprzednia wersja]
23. BIP Administrator 2008-04-23 11:30:58dod linie
[poprzednia wersja]
24. admin admin 2008-04-23 12:04:11banner "Wywieś flagę"
[poprzednia wersja]
25. admin admin 2008-04-23 12:12:03Fortmatowanie.
[poprzednia wersja]
26. BIP Administrator 2008-05-07 11:55:24a
[poprzednia wersja]
27. BIP Administrator 2008-05-19 09:06:58dod. esp
[poprzednia wersja]
28. BIP Administrator 2008-05-19 09:10:26dod.pop.esp
[poprzednia wersja]
29. BIP Administrator 2008-05-19 09:18:18a
[poprzednia wersja]
30. BIP Administrator 2008-05-19 09:35:00a
[poprzednia wersja]
31. BIP Administrator 2008-05-19 09:41:16a
[poprzednia wersja]
32. BIP Administrator 2008-07-03 14:34:36akt
[poprzednia wersja]
33. BIP Administrator 2008-07-03 14:42:07a
[poprzednia wersja]
34. BIP Administrator 2008-08-04 07:56:41a
[poprzednia wersja]
35. BIP Administrator 2008-08-04 07:59:17a
[poprzednia wersja]
36. BIP Administrator 2008-08-04 08:20:35a
[poprzednia wersja]
37. BIP Administrator 2008-08-04 08:21:28a
[poprzednia wersja]
38. BIP Administrator 2008-08-04 08:24:27a
[poprzednia wersja]
39. BIP Administrator 2008-08-07 12:58:09a
[poprzednia wersja]
40. BIP Administrator 2008-08-07 13:07:13a
[poprzednia wersja]
41. BIP Administrator 2008-08-07 13:08:39a
[poprzednia wersja]
42. BIP Administrator 2008-08-07 13:09:46a
[poprzednia wersja]
43. BIP Administrator 2008-08-07 13:12:28a
[poprzednia wersja]
44. BIP Administrator 2008-08-11 08:06:56a
[poprzednia wersja]
45. BIP Administrator 2008-08-11 08:09:34a
[poprzednia wersja]
46. BIP Administrator 2008-08-11 08:11:23a
[poprzednia wersja]
47. BIP Administrator 2008-08-11 08:23:17a
[poprzednia wersja]
48. BIP Administrator 2008-08-11 08:26:52a
[poprzednia wersja]
49. BIP Administrator 2008-08-11 08:28:26a
[poprzednia wersja]
50. BIP Administrator 2008-11-19 10:50:16a
[poprzednia wersja]
51. BIP Administrator 2008-12-12 11:40:25korekta
[poprzednia wersja]
52. BIP Administrator 2009-03-05 14:51:05a
[poprzednia wersja]
53. BIP Administrator 2009-06-15 15:18:12a
[poprzednia wersja]
54. BIP Administrator 2009-08-19 09:07:39a
[poprzednia wersja]
55. BIP Administrator 2009-08-20 12:51:30a
[poprzednia wersja]
56. BIP Administrator 2009-08-20 13:12:05a
[poprzednia wersja]
57. BIP Administrator 2009-08-20 13:15:51a
[poprzednia wersja]
58. BIP Administrator 2009-08-27 15:50:48a
[poprzednia wersja]
59. BIP Administrator 2010-02-04 16:39:02a
[poprzednia wersja]
60. BIP Administrator 2010-02-10 08:28:12a
[poprzednia wersja]
61. BIP Administrator 2010-02-10 08:30:22a
[poprzednia wersja]
62. BIP Administrator 2010-08-13 12:57:14a
[poprzednia wersja]
63. BIP Administrator 2010-08-13 12:59:39a
[poprzednia wersja]
64. BIP Administrator 2010-09-13 11:42:00a
[poprzednia wersja]
65. BIP Administrator 2010-09-13 11:44:22a
[poprzednia wersja]
66. BIP Administrator 2010-09-13 11:46:20a
[poprzednia wersja]
67. BIP Administrator 2010-09-13 11:55:32a
[poprzednia wersja]
68. BIP Administrator 2010-09-13 12:11:46a
[poprzednia wersja]
69. BIP Administrator 2010-09-13 12:12:28a
[poprzednia wersja]
70. BIP Administrator 2010-09-22 08:53:59a
[poprzednia wersja]
71. BIP Administrator 2010-09-22 08:54:59a
[poprzednia wersja]
72. BIP Administrator 2010-12-08 12:46:16a
[poprzednia wersja]
73. BIP Administrator 2011-01-21 11:06:38a
[poprzednia wersja]
74. BIP Administrator 2011-01-21 11:08:00a
[poprzednia wersja]
75. BIP Administrator 2011-01-21 11:14:51A
[poprzednia wersja]
76. BIP Administrator 2011-01-21 11:16:51a
[poprzednia wersja]
77. BIP Administrator 2011-01-21 11:20:42a
[poprzednia wersja]
78. BIP Administrator 2011-01-24 11:25:26a
[poprzednia wersja]
79. BIP Administrator 2011-01-24 13:48:57a
[poprzednia wersja]
80. BIP Administrator 2011-01-24 13:49:50a
[poprzednia wersja]
81. BIP Administrator 2011-01-24 14:22:29a
[poprzednia wersja]
82. BIP Administrator 2011-01-27 10:51:30a
[poprzednia wersja]
83. BIP Administrator 2011-02-23 10:27:18dod. konta
[poprzednia wersja]
84. BIP Administrator 2011-04-13 12:59:22a
[poprzednia wersja]
85. BIP Administrator 2011-08-24 10:17:09a
[poprzednia wersja]
86. BIP Administrator 2011-08-24 11:40:09A
[poprzednia wersja]
87. BIP Administrator 2011-09-14 12:38:42a
[poprzednia wersja]
88. BIP Administrator 2012-01-02 08:14:37a
[poprzednia wersja]
89. BIP Administrator 2012-01-02 08:17:07a
[poprzednia wersja]
90. BIP Administrator 2012-06-27 09:23:39a
[poprzednia wersja]
91. BIP Administrator 2012-06-27 09:24:58a
[poprzednia wersja]
92. Paweł Mielczyński 2012-07-03 13:50:35a
[poprzednia wersja]
93. Paweł Mielczyński 2012-11-07 13:07:14a
[poprzednia wersja]
94. Paweł Mielczyński 2013-02-07 14:33:04a
[poprzednia wersja]
95. Paweł Mielczyński 2013-02-07 14:33:32a
[poprzednia wersja]
96. Paweł Mielczyński 2013-02-07 14:34:56a
[poprzednia wersja]
97. Paweł Mielczyński 2013-03-11 15:11:29a
[poprzednia wersja]
98. BIP Administrator 2013-04-05 14:03:34
[poprzednia wersja]
99. BIP Administrator 2013-04-05 14:08:00
[poprzednia wersja]
100. BIP Administrator 2013-04-05 14:11:11
[poprzednia wersja]
101. BIP Administrator 2013-04-05 14:12:07
[poprzednia wersja]
102. BIP Administrator 2013-04-05 14:26:41
[poprzednia wersja]
103. BIP Administrator 2013-04-05 14:28:53
[poprzednia wersja]
104. BIP Administrator 2013-04-05 15:53:09
[poprzednia wersja]
105. BIP Administrator 2013-04-05 15:57:54
[poprzednia wersja]
106. BIP Administrator 2013-04-05 15:58:38
[poprzednia wersja]
107. BIP Administrator 2013-04-05 16:00:16
[poprzednia wersja]
108. BIP Administrator 2013-04-05 16:00:58
[poprzednia wersja]
109. BIP Administrator 2013-04-05 16:01:46
[poprzednia wersja]
110. BIP Administrator 2013-04-05 16:09:23
[poprzednia wersja]
111. BIP Administrator 2013-04-08 08:19:22
[poprzednia wersja]
112. Jacek Smokowski 2013-05-02 15:41:50
[poprzednia wersja]
113. Jacek Smokowski 2013-06-28 11:47:46
[poprzednia wersja]
114. Jacek Smokowski 2013-06-28 11:50:43
[poprzednia wersja]
115. Jacek Smokowski 2013-06-28 11:52:12
[poprzednia wersja]
116. Jacek Smokowski 2013-06-28 11:56:25
[poprzednia wersja]
117. Jacek Smokowski 2013-06-28 12:02:12Dodano hiperłącze do gospodarki odpadami
[poprzednia wersja]
118. Jacek Smokowski 2013-06-28 12:02:43
[poprzednia wersja]
119. Jacek Smokowski 2013-06-28 12:03:43
[poprzednia wersja]
120. Łukasz Małecki 2014-04-03 01:55:49dodanie baneru PE 2014
[poprzednia wersja]
121. Łukasz Małecki 2014-04-03 01:59:24zmiana baneru PE 2014
[poprzednia wersja]
122. Łukasz Małecki 2014-04-25 23:18:15zmiana logo sms
[poprzednia wersja]
123. Łukasz Małecki 2014-04-25 23:20:51zmiana linku do sms
[poprzednia wersja]
124. Łukasz Małecki 2014-05-07 10:50:21Zmiana przekierowania dla linku SIS bezpośrednio do dokumentu PDF
[poprzednia wersja]
125. Łukasz Małecki 2014-08-06 12:03:31dodano kartę dużej rodziny
[poprzednia wersja]
126. Łukasz Małecki 2014-08-27 12:42:53korekta linków
[poprzednia wersja]
127. Łukasz Małecki 2014-08-28 08:48:10zmiana baneru
[poprzednia wersja]
128. Łukasz Małecki 2014-08-28 08:54:52korekta linków
[poprzednia wersja]
129. Łukasz Małecki 2014-12-10 12:08:13ukrycie linku
[poprzednia wersja]
130. Łukasz Małecki 2015-02-06 13:16:37korekta linku
[poprzednia wersja]
131. Łukasz Małecki 2015-02-11 23:22:55dodano dane dla kontrahentów
[poprzednia wersja]
132. Łukasz Małecki 2015-02-24 00:05:45korekta linku
[poprzednia wersja]
133. Łukasz Małecki 2015-06-22 11:42:32korekta linku
[poprzednia wersja]
134. Łukasz Małecki 2015-12-17 09:01:25dodano komunikat o 24.12
[poprzednia wersja]
135. Łukasz Małecki 2015-12-17 09:01:54korekta wyglądu
[poprzednia wersja]
136. Łukasz Małecki 2015-12-28 18:36:17korekta godzin
[poprzednia wersja]
137. Łukasz Małecki 2015-12-28 18:37:27korekta wyglądu
[poprzednia wersja]
138. Łukasz Małecki 2015-12-30 10:30:48dodano informację o kasie
[poprzednia wersja]
139. Łukasz Małecki 2016-01-05 13:44:16wyłącznie komunikatu
[poprzednia wersja]
140. Łukasz Małecki 2016-03-31 09:58:29dodano logo rodzina 500+
[poprzednia wersja]
141. Łukasz Małecki 2016-03-31 10:00:27korekta linku
[poprzednia wersja]
142. Łukasz Małecki 2016-08-02 10:04:33dodano BP
[poprzednia wersja]
143. Łukasz Małecki 2016-08-02 10:05:06korekta wyglądu
[poprzednia wersja]
144. Łukasz Małecki 2016-08-03 08:19:04korekta edytorska
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Łukasz Małecki   Napisz wiadomość
    Tel: 544161800


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
4031689 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij